שיפור הגביה בעסק - 30 יום ללא עלות

 • מסך בקרת אשראי וגביה

  300₪
  לחודש
  שיפור ניהול חוב הלקוחות - נכס המהווה עשרות אחוזים מהמאזן
   30 יום ניסיון בחינם
  • מסך בינה עסקית לניהול בקרת אשראי וגביה
  • מדיניות לניהול אשראי
  • מדיניות לניהול גביה