Conference
Giving a Presentation
Working Together
Touchscreen Computer
Open Laptop
Informative Interview

בר נאור בע"מ

יבוא ושיווק מוצרים מתכלים, ציוד למעבדות מחקר ורפואה.
בין לקוחותינו נמנים חברות ביוטכנולוגיה, מוסדרות מחקר, אוניברסיטאות, מוסדות רפואה ומשרד הבטחון.

מוצרים מגוונים לתחומי התרביות של תאים הומניים, חיידקים ועוד.
פלסטיקה בעיקר-פילטרים, פיפטות, מבחנות, טיפים, קופסאות אחסון ועוד.
מיקרוסקופיה: זכוכיות נושא ומכסה, דבקים גם לפלואורסצנציה, צלחות ל Live imaging
מיקרוסקופיה אלקטרונית: גרידים, פילמנטים, בנוסף-פינצטות, גליונות מיקה, סרטים מוליכים ועוד.
כירורגיה: מספריים, פינצטות וכולי, עזרים לניתוחים.
חומרים מעכבים ומשפעלים+אנטיביוטיקות ב Signal transduction.
מעמדים לעבודה מבוקרת טמפרטורה ובלוקים להקפאה והפשרה מבוקרים: http://www.biocision.com